SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 15523
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 15523Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 15523
Slovenský názov: Poštové služby. Špecifikácia súhrnov zásielok
Anglický názov: Postal Services - Statement of mailing submission
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 03.240
Triediaci znak: 01 0701
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 15523:2011
Vestník: 12/11
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte do SÚTN najneskôr do júna 2013.
Predmet normy:Obsah normy STN P CEN/TS 15523
Foreword
Introduction
1 Scope
2 Normative references
3 Terms and definitions
4 Symbols and Abbreviations
5 General Concepts
5.1 Mail communication system domains
5.2 Parties, agents and their roles
5.2.1 Party attribute
5.2.2 Agent attribute
5.3 Physical objects
5.3.1 Mail item
5.3.2 Mail unit
5.3.3 Mail receptacle
5.3.4 Aggregate
5.3.5 Mailing submission, acceptance and submission group
5.4 Informational objects
5.4.1 Mail unit attribute
5.4.2 Mail receptacle attribute
5.4.3 Aggregate attribute
5.4.4 Aggregate catalogue
5.4.5 Statement of mailing submission
5.4.6 Electronically exchanged message
5.4.7 Observation
5.4.8 Observation attribute
5.4.9 Expectation
5.4.10 Postal product/service
5.4.11 Postal product/service attribute
5.4.12 Contract and contract attributes
5.5 Mailer domain process
5.5.1 Message/content preparation
5.5.2 List selection
5.5.3 List preparation
5.5.4 Electronic sortation
5.5.5 Printing
5.5.6 Insertion
5.5.7 Finishing
5.5.8 Physical sortation
5.5.9 Containerisation
5.5.10 Transportation
5.5.11 Induction
5.6 Interfaces
6 Statement of mailing submission (SMS)
6.1 SMS structure
6.2 Message Content
6.2.1 SMS.Header
6.2.2 SMS.Submission
6.2.3 SMS.Parties
6.2.4 SMS.Handover
6.2.5 SMS.Aggregates
6.2.6 SMS.MailUnits
6.3 Message Format
6.4 Communication Protocol
6.5 Communication channel security
7 Application Security
7.1 Introduction
7.2 Threats and Vulnerabilities
7.3 Applications and Message Level Security
7.4 Security Services and Message-level Countermeasures
7.5 Application-level Countermeasures
7.5.1 Access and Usage Controls
7.5.2 Countermeasures against Counterfeiting
7.5.3 Countermeasures against Duplication (copying)
7.5.4 Countermeasures against Inappropriate Induction
7.5.5 Countermeasures against Miss-Application
7.5.6 Countermeasures against collusion
7.5.7 Countermeasures against Impersonation
7.5.8 Obliteration countermeasures
7.5.9 Countermeasures against inappropriate Refund Request
Annex A (informative) Examples of SMS documents
A.1 Identical postcards
A.1.1 Text of the XML document:
A.1.2 Screen snapshot of XML document
A.2 First class envelopes with ranges of unique identifiers
A.2.1 Text of the XML document:
A.2.2 Screen snapshot of XML document
A.3 Uniquely identified first class envelopes
A.3.1 Text of the XML document:
A.3.2 Screen snapshot of XML document
Annex B (informative) Text of the XML Schema for SMS
Annex C (informative) Example of a protocol for secure communication of EEM
C.1 Set up for ECDSA scheme
C.2 Protocol
C.2.1 Part 1: Message generation
C.2.2 Part 2: Message Verification
Bibliography
Figure 1 – Mail communication system diagram
Figure 2 – Relationships between mailings, submissions, submission groups and induction units
Figure 3 – Mailer domain process
Figure 4 – The top level elements of the SMS structure
Figure 5 – The structure of SMS.Header element
Figure 6 – The structure of SMS.Submission element
Figure 7 – The structure of SMS.Parties element
Figure 8 – The structure of SMS.Handover element
Figure 9 – The structure of SMS.Aggregates element
Figure 10 – The structure of SMS.MailUnits element
Figure 11 – Structure of mail unit attributes