SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15331
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15331Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15331
Slovenský názov: Kritériá návrhu, manažérstva a riadenia činností údržby budov
Anglický názov: Criteria for design, management and control of maintenance services for buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.080.10, 91.040.01
Triediaci znak: 95 0106
Úroveň zapracovania: idt EN 15331:2011
Vestník: 04/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 15331:2011-11 (95 0106)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje kritériá a všeobecné metódy, ktoré sa môžu použiť na plánovanie, manažérstvo a riadenie údržby v budovách a ich okolí podľa príslušných zákonných požiadaviek, podľa cieľov majiteľov a používateľov a požadovanej kvality údržby.Obsah normy STN EN 15331
Národný predhovor
Citované normy
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Základné údaje a požiadavky
4.1 Všeobecne
4.1.1 Úvod
4.1.2 Prípravný zber údajov
4.1.3 Špecifický zber informácií
4.2 Diagnostické metódy a prístroje na údržbu
5 Stratégia budov a údržby
5.1 Všeobecne
5.2 Stratégia budov
5.3 Politika údržby
5.4 Stratégie údržby/typy údržby
5.4.1 Údržba po poruche
5.4.2 Preventívna údržba
6 Plán údržby
6.1 Všeobecne
6.2 Príprava plánu
6.3 Rozpočtovanie
7 Informačné systémy
7.1 Všeobecne
7.2 Informačný systém údržby
7.3 Všeobecné znaky
7.4 Funkcie
8 Prevádzkové manažérstvo údržby
8.1 Všeobecne
8.2 Finančné zdroje
8.3 Ľudské zdroje
8.4 Materiál
8.5 Podporné zariadenia a kontrola
8.6 Programy a rozvrhy
9 Monitorovanie
9.1 Technické monitorovanie
9.2 Finančné monitorovanie
9.3 Monitorovanie výkonnosti
10 Údaje spätnej väzby
Príloha A (informatívna) – Klasifikácia budov podľa Eurostatu Klasifikácia typov stavieb (CC) (1996)
Príloha B (informatívna) – Príklad formulácie a zahrnutia plánu údržby do rozpočtu
Príloha C (informatívna) – Prehľad metódy údržby zameranej na bezporuchovosť (RCM)
Literatúra
Tabuľka 1 – Typy, ciele a metódy hodnotenia budov (príklady úrovní, ktoré by sa mali používať v procese zberu údajov)
Obrázok 1 – Vzťah medzi stratégiami budov a údržbou
Obrázok 2 – Organizácia systému údržby – oblasti
Obrázok 3 – Informačný systém údržby budov – základné moduly
Obrázok 4 – Diagram prevádzkového manažérstva údržby
Obrázok 5 – Údaje spätnej väzby