SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 2902
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 2902Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 2902
Slovenský názov: Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom
Anglický názov: External thermal insulating contact systems (ETICS).Design and application of mechanical fasteners for fixing to the substrate
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.100.60
Triediaci znak: 73 2902
Úroveň zapracovania: mod ČSN 73 2902:2011
Vestník: 08/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Platí od 1. 1. 2013.
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie mechanického pripevnenia vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS), v ktorých tepelnú izoláciu tvoria dosky z penového polystyrénu (EPS) alebo z minerálnej vlny (MW), a to z hľadiska odolnosti proti pôsobiacemu zaťaženiu.Pre iné druhy tepelnej izolácie sa môže použiť v primeranom rozsahu.Obsah normy STN 73 2902
Predhovor
1 Predmet normy
2 Termíny, definície a značky
2.1 Termíny a definície
2.2 Značky
3 Požiadavky
3.1 Všeobecne
3.2 Protipožiarna bezpečnosť
3.3 Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia
3.4 Bezpečnosť pri užívaní
3.4.1 Druh, poloha, počet a rozmiestnenie mechanických pripevňovacích prostriedkov
3.4.2 Rozperné kotvy v systémoch s mechanickými pripevňovacími prostriedkami
3.5 Ochrana proti hluku
3.6 Úspora energie a ochrana tepla
4 Návrh mechanického pripevnenia
4.1 Všeobecne
4.2 Navrhovanie na účinky zaťaženia vetrom
4.3 Nosná vrstva podkladu
4.4 Návrh mechanického pripevnenie rozpernými kotvami na účinky sania vetra
4.4.1 Podrobný návrh mechanického pripevnenia rozpernými kotvami na účinky sania vetra
4.4.2 Únosnosť proti vyvlečeniu rozpernej kotvy doskou tepelnej izolácie
4.5 Zásady návrhu pre iné podmienky mechanického pripevnenia
Príloha A (normatívna) – Stanovenie charakteristickej sily na medzi vytiahnutia rozpernej kotvy z materiálu nosnej vrstvy podkladu skúškou in situ
Príloha B (informatívna) – Všeobecné schémy rozmiestnenia rozperných kotiev
Príloha C (informatívna) – Posúdenie vplyvu mechanického pripevnenia ETICS rozpernými kotvami na hodnotu súčiniteľa prechodu tepla
Príloha D (informatívna) – Stanovenie únosnosti proti vyvlečeniu rozpernej kotvy doskou tepelnej izolácie
Literatúra