SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 62264-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 62264-5


Označenie: STN EN 62264-5 zrušená
Slovenský názov: Integrácia podnikových riadiacich systémov. Časť 5: Transakcie medzi obchodom a výrobou
Anglický názov:
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2012
Dátum zrušenia: 25. 11. 2019
Jazyk: EN
ICS: 25.040.99, 35.100, 35.200
Triediaci znak: 18 4411
Úroveň zapracovania: idt IEC 62264-5:2011, idt EN 62264-5:2012
Vestník: 08/12
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 62264-5:2017-04 (18 4411)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy:Obsah normy STN EN 62264-5
Foreword
Introduction
1 Scope
2 Normative references
3 Terms, definitions and abbreviations
3.1 Terms and definitions
3.2 Abbreviations
4 Transaction messages and verbs
4.1 General
4.2 Transaction models
4.3 Message structure
4.3.1 General structure
4.3.2 Application identification area
4.3.3 Data area
4.3.4 Message nouns
4.3.5 Wildcard
5 Message verbs
5.1 Verbs and transaction models
5.2 GET verb
5.3 SHOW verb
5.4 PROCESS verb
5.5 ACKNOWLEDGE verb
5.6 CHANGE verb
5.7 CANCEL verb
5.8 CONFIRM verb
5.9 RESPOND verb
5.10 SYNC verb
5.11 SYNC ADD verb
5.12 SYNC CHANGE verb
5.13 SYNC DELETE verb
6 Message nouns
6.1 General
6.2 Defined message contents
6.2.1 Transaction service profile
6.2.2 Personnel class
6.2.3 Person
6.2.4 Qualification test specification
6.2.5 Equipment class
6.2.6 Equipment
6.2.7 Equipment capability test specification
6.2.8 Maintenance request
6.2.9 Maintenance work order
6.2.10 Maintenance response
6.2.11 Material class
6.2.12 Material definition
6.2.13 Material lot
6.2.14 Material sublot
6.2.15 QA test Specification
6.2.16 Process segment
6.2.17 Production capability
6.2.18 Product definition
6.2.19 Production schedule
6.2.20 Production performance
6.3 Personnel model
6.3.1 Personnel model elements
6.3.2 Personnel class verbs
6.3.3 Personnel class verb actions
6.3.4 Person verbs
6.3.5 Person verb actions
6.3.6 Qualification test specification verbs
6.3.7 Qualification test specification verb actions
6.4 Equipment model
6.4.1 Equipment model elements
6.4.2 Equipment class verbs
6.4.3 Equipment class verb actions
6.4.4 Equipment verbs
6.4.5 Equipment verb actions
6.4.6 Equipment capability test specification verbs
6.4.7 Equipment capability test specification test verb actions
6.5 Maintenance model
6.5.1 Maintenance model elements
6.5.2 Maintenance request verbs
6.5.3 Maintenance request verb actions
6.5.4 Maintenance response verbs
6.5.5 Maintenance response verb actions
6.5.6 Maintenance work order verbs
6.5.7 Maintenance work order verb actions
6.6 Material model
6.6.1 Material model elements
6.6.2 Material class verbs
6.6.3 Material class verb actions
6.6.4 Material definition verbs
6.6.5 Material definition verb actions
6.6.6 Material lot verbs
6.6.7 Material lot verb actions
6.6.8 Material sublot verbs
6.6.9 Material sublot verb actions
6.6.10 QA test specification verbs
6.6.11 QA test specification verb actions
6.7 Process segment model
6.7.1 Process segment model elements
6.7.2 Process segment verbs
6.7.3 Process segment verb actions
6.8 Production capability model
6.8.1 Production capability model elements
6.8.2 Production capability verbs
6.8.3 Production capability verb actions
6.9 Product definition model
6.9.1 Production definition model elements
6.9.2 Product definition verbs
6.9.3 Product definition verb actions
6.10 Production schedule model
6.10.1 Production schedule model element
6.10.2 Production schedule verbs
6.10.3 Production schedule verb actions
6.11 Production performance model
6.11.1 Production performance model elements
6.11.2 Production performance verbs
6.11.3 Production performance verb actions
6.12 Transaction Profile
7 Completeness, compliance and conformance
7.1 Completeness
7.2 Compliance
7.3 Conformance
Annex A (informative) Transaction models and business scenario examples
Annex B (informative) Questions on the use of transactions
Annex C (informative) Patterns for Verbs
Annex D (informative) General rules for identifying nouns from object models
Bibliography
Figure 1 – Typical exchanged messages in a transaction
Figure 2 – Typical exchanged data set
Figure 3 – Typical layout of an application identification area
Figure 4 – GET with wildcard and SHOW response
Figure 5 – GET and SHOW transaction
Figure 6 – GET and SHOW transaction with a CONFIRM always
Figure 7 – PROCESS/ACKNOWLEDGE transaction
Figure 8 – Example of ACKNOWLEDGE to a process message
Figure 9 – CHANGE/RESPOND transaction
Figure 10 – CANCEL message
Figure 11 – Example of a GET message with Confirm OnError
Figure 12 – Confirm Message
Figure 13 – SYNC ADD transaction with confirmation
Figure 14 – SYNC DELETE transaction with no confirmation
Figure 15 – Object grouping for the personnel model
Figure 16 – Object grouping for the equipment model
Figure 17 – Object grouping for the maintenance model
Figure 18 – Object grouping for the material model
Figure 19 – Object grouping for the process segment model
Figure 20 – Object grouping for the production capability model
Figure 21 – Object grouping for the product defintion model
Figure 22 – Object grouping for the production schedule model
Figure 23 – Object grouping for the production performance model
Figure 24 – Transaction profile model
Figure A.1 – Coordination of planning and operations processes
Figure A.2 – Push model – Production schedule and production performance
Figure A.3 – Pull model – Production schedule and production performance
Figure A.4 – Publish model – Production schedule and production performance
Figure A.5 – Push model – Production schedule changes
Figure A.6 – Publish model – Production schedule changes
Figure A.7 – Push model – Production schedule cancelled
Figure A.8 – Push and pull model – Schedule cancelled
Figure A.9 – Push model – Daily production performance
Figure A.10 – Pull model – Daily production performance
Figure A.11 – Publish model – Daily production schedule
Figure A.12 – Pull and push model – Production capability and production schedule
Figure A.13 – Publish and push model – Production capability and production schedule
Figure A.14 – Push and pull model – Schedule changes
Figure A.15 – Publish model – Schedule changes after capability changes
Figure A.16 – Push model – Material lot added, material lot quantity changed
Figure A.17 – Publish and push model – Material quantity changes
Figure A.18 – Push and pull model – Material quantity changes
Figure D.1 – Object model with composite relationships
Figure D.2 – Object model with non composite relationships
Figure D.3 – Example of multiple composite objects
Table 1 – Defined verbs
Table 2 – Acknowledge request options
Table 3 – Acknowledge element
Table 4 – Respond options
Table 5 – Confirmation request options
Table 6 – Respond element
Table 7 – Personnel class verb actions
Table 8 – Person verb actions
Table 9 – Qualification test specification verb actions
Table 10 – Equipment class verb actions
Table 11 – Equipment verb actions
Table 12 – Equipment capability test specification verb actions
Table 13 – Maintenance request verb actions
Table 14 – Maintenance response verb actions
Table 15 – Maintenance work order verb actions
Table 16 – Material Class verb actions
Table 17 – Material definition verb actions
Table 18 – Material lot verb actions
Table 19 – Material sublot verb actions
Table 20 – QA test verb actions
Table 21 – Process segment verb actions
Table 22 – Production Capability verb actions
Table 23 – Production capability element definitions for GET and no ID messages
Table 24 – Product definition verb actions
Table 25 – Production schedule verb actions
Table 26 – Production Schedule element definitions for GET and no ID messages
Table 27 – Production Performance verb actions
Table 28 – Production Performance definitions for GET and no ID messages
Table 29 – Supported action attributes
Table 30 – Transaction Profile verb actions
Table 31 – Supported verb-noun actions
Table 32 – Vendor conformance example
Table C.1 – GET message with object ID is specified
Table C.2 – GET message with wildcard in object ID
Table C.3 – GET message with no object ID specified
Table C.4 – PROCESS message with Object ID specified
Table C.5 – PROCESS message with no object ID
Table C.6 – CHANGE message with object ID
Table C.7 – CHANGE message with wildcard object ID
Table C.8 – CANCEL message with object ID
Table C.9 – CANCEL message with wildcard in object ID
Table C.10 – SYNC message with object ID
Table C.11 – SYNC message with wildcard in object ID