SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1912
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1912Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1912
Slovenský názov: Konštrukčné drevo. Pevnostné triedy. Zaradenie vizuálnych tried a druhov dreva
Anglický názov: Structural Timber.Strength classes.Assignment of visual grades and species
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 79.040, 91.080.20
Triediaci znak: 73 2822
Úroveň zapracovania: idt EN 1912:2012
Vestník: 09/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 11/13
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1912+A4:2010-07 (73 2822)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza vizuálne pevnostné triedy, druhy a zdroje dreva a určuje pevnostné triedy podľa EN 338, do ktorých patria.Obsah normy STN EN 1912
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Značky a skratky
5 Požiadavky
6 Zaradenie do pevnostných tried
Príloha A (informatívna) – Normy na triedenie dreva
Literatúra
Tabuľka 1 – Zaradenie tried ihličnatých druhov a topoľa do pevnostných tried
Tabuľka 2 – Zaradenie tried druhov tvrdého dreva do pevnostných tried
Tabuľka 3 – Identifikácia ihličnatých druhov a topoľa
Tabuľka 4 – Identifikácia druhov tvrdého dreva
Tabuľka A.1 – Normy na triedenie dreva