SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15643-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15643-4


Označenie: STN EN 15643-4 zrušená
Slovenský názov: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie budov. Časť 4: Rámec na posudzovanie ekonomických vlastností
Anglický názov: Sustainability of construction works.Assessment of buildings.Part 4:Framework for the assessment of economic performance
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2012
Dátum zrušenia: 1. 10. 2021
Jazyk: SK
ICS: 91.040.01
Triediaci znak: 73 0901
Úroveň zapracovania: idt EN 15643-4:2012
Vestník: 09/12
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15643:2021-10 (73 0901)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma tvorí časť súboru európskych noriem na posudzovanie budov a poskytuje špecifické princípy a požiadavky na posudzovanie ekonomických vlastností budov so zohľadnením technických charakteristík a funkčnosti budovy.Posudzovanie ekonomických vlastností je jeden aspekt posudzovania udržateľnosti budov podľa všeobecného rámca EN 15643-1.Obsah normy STN EN 15643-4
Predhovor
Úvod.
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Zásady
4.1 Všeobecne
4.2 Ciele posudzovania ekonomických vlastností budovy
4.3 Prístup k posudzovaniu ekonomických vlastností
4.4 Relevantnosť technických a funkčných požiadaviek
4.5 Zohľadnenie životného cyklu budovy
5 Požiadavky na metódy posudzovania
5.1 Všeobecne
5.2 Predmet posudzovania a hranica systému
5.3 Funkčný ekvivalent – požiadavky na základ pre porovnateľnosť
5.4 Typ údajov a ich priradenie k životnému cyklu budovy
5.4.1 Priradenie údajov k životnému cyklu budovy
5.4.2 Ekonomické aspekty a vplyvy špecifické pre budovu
5.4.3 Scenáre
5.5 Požiadavky na kvalitu údajov pri posudzovaní ekonomických vlastností
5.6 Požiadavky na overovanie
5.7 Transparentnosť metód posudzovania
5.8 Požiadavky na ohlasovanie a interpretáciu
5.8.1 Všeobecne
5.8.2 Výsledky z posudzovania
5.8.3 Funkčný ekvivalent
5.8.4 Ekonomické požiadavky z inštrukcií objednávateľa alebo z predpisov
5.8.5 Deklarované technické a funkčné vlastnosti
6 Požiadavky na výpočtové metódy na posudzovanie ekonomických vlastností budov
6.1 Prehľad metodológie na posudzovanie ekonomických vlastností budov
6.2 Ekonomické ukazovatele
6.3 Špecifické požiadavky na hranicu systému na posudzovanie ekonomických vlastností budov
Príloha A (informatívna) – Pracovný program technickej komisie CEN/TC 350
Príloha B (informatívna) – Ekonomické aspekty vlastností budov počas životného cyklu budov
Príloha C (informatívna) – Ekonomické ukazovatele
Príloha D (informatívna) – Potenciálne ekonomické ukazovatele
Literatúra
Obrázok 1 – Koncept posudzovania udržateľnosti budov
Obrázok 2 – Pracovný program technickej komisie CEN/TC 350
Obrázok 3 – Informačné moduly použité v posudzovaní ekonomických vlastností budov
Obrázok 4 – Rozdelenie výsledkov z posudzovania na interpretáciu podľa fáz životného cyklu a normatívnych skupín informácií