SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13481-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13481-5


Označenie: STN EN 13481-5 zrušená
Slovenský názov: Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti systémov upevnenia. Časť 5: Systémy upevnenia pre pevnú jazdnú dráhu s koľajnicami na povrchu alebo zapustenými v žliabku
Anglický názov: Railway applications. Track. Performance requirements for fastening systems. Part 5: Fastening systems for slab track with rail on the surface or rail embedded in a channel
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2012
Dátum zrušenia: 1. 8. 2017
Jazyk: SK
ICS: 93.100
Triediaci znak: 73 6370
Úroveň zapracovania: idt EN 13481-5:2012
Vestník: 11/12
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13481-5+A1:2017-08 (73 6370)
Nahradené normy: STN EN 13481-5:2003-12 (73 6370)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma platí pre systémy upevnenia kategórií A - D, špecifikované v EN 13481- 1: 2012, 3.1, použité na upevnenie koľajníc na hornom povrchu betónových alebo asfaltových dosiek a na upevnenie koľajníc zapustených v žľiabkoch pevnej jazdnej dráhy s maximálnym konštrukčným nápravovým zaťažením a minimálnym polomerom oblúka podľa tabuľky 1. Požiadavky platia pre: a)systémy upevnenia, ktoré pôsobia na pätu koľajnice a/alebo na stojinu koľajnice, tak pre priame ako aj nepriame systémy upevnenia; b)systémy upevnenia s betónovými prvkami, z ktorých žiadny nemá viac ako jeden podperný prvok na jednu koľajnicu, vrátane betónových blokov s pružnou vrstvou a podvalov potiahnutých vrstvou z pružného materiálu; c)adhézne a mechanické systémy upevnenia pre zapustené koľajnice, okrem koľajníc zaliatych v povrchovej vrstve vozovky; Platí iba pre systémy upevnenia pre tvary koľajníc podľa EN 13674-1 (okrem 49E4) a EN 13674-4 + A1; neplatí pre špeciálne systémy upevnenia použité v miestach montovaných alebo lepených stykov.Obsah normy STN EN 13481-5
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Značky
5 Požiadavky
5.1 Odpor proti pozdĺžnemu posunutiu koľajnice
5.2 Tuhosť podložiek a zostavy upevnenia
5.3 Účinok cyklického zaťažovania
5.4 Elektrický odpor systému upevnenia a prvkov pevnej jazdnej dráhy
5.5 Účinok vystavenia náročným podmienkam prostredia
5.6 Rozmery
5.7 Vplyv tolerancií systému upevnenia na rozchod koľaje
5.8 Zabudované súčasti upevnenia
5.9 Prevádzkové skúšky
5.10 Tlmenie hluku a vibrácií
6 Skúšobné vzorky
7 Vhodnosť použitia
8 Označovanie, etiketovanie a balenie
Príloha A (informatívna) – Hluk a vibrácie
A.1 Všeobecne
A.2 Značky
A.3 Parametre pre výpočet vibrácií v okolitom prostredí
A.4 Výpočet útlmu vibrácií
A.5 Hluk v okolitom prostredí
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice EU 2008/57/ES
Literatúra
Tabuľka 1 – Kritériá kategórií systémov upevnenia
Tabuľka 2 – Zaťaženie pre meranie tuhosti
Tabuľka 3 – Skúšobné zaťaženia a pôsobiská zaťaženia
Obrázok 1 – Rozloženie pôsobiaceho zaťaženia
Obrázok 2 – Priestor pre upevnenie koľajníc