SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 3040
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 3040


Označenie: STN 73 3040 zrušená
Slovenský názov: Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky
Anglický názov: Geosynthetics on construction purposes. Basic regulations and technical requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2013
Dátum zrušenia: 1. 3. 2019
Jazyk: SK
ICS: 59.080.70
Triediaci znak: 73 3040
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/13
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 3040:2019-03
Nahradené normy: STN 73 3040:1998-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje zásady navrhovanie geotechnických konštrukcií v súlade s Eurokódom 7 na posudzovanie medzných stavov.Platí pre všetky druhy stavebných objektov a konštrukcií, pri ktorých sa používa geosyntetika.Norma neplatí pre geomembránové a im podobné nepriepustné výrobky, skládky odpadov a zvláštne stavebné objekty, ktoré sa riešia individuálne.Obsah normy STN 73 3040
Predhovor
1 Predmet normy
2 Termíny, definície, značky a skratky
2.1 Termíny a definície
2.2 Značky
2.3 Grafické symboly a piktogramy
2.4 Skratky
3 Triedenie geosyntetických výrobkov podľa použitia
3.1 Všeobecne
4 Technické požiadavky
4.1 Všeobecne
4.2 Charakteristiky geosyntetických výrobkov
5 Technická dokumentácia a označovanie výrobkov
6 Kontrola kvality dodaných geosyntetických výrobkov na stavbu
Literatúra
Tabuľka 1 – Značky vlastností geosyntetiky
Tabuľka 2 – Textové a grafické označovanie geotextílií a geotextíliám podobných výrobkov
Tabuľka 3 – Základné požiadavky geosyntetiky použitej na oddeľovanie
Tabuľka 4 – Základné požiadavky geosyntetiky použitej na filtráciu
Tabuľka 5 – Základné požiadavky geosyntetiky použitej na drenáž
Tabuľka 6.1 – Základné požiadavky geosyntetiky použitej na vystužovanie oporných konštrukcií a strmých svahov so životnosťou viac ako 10 rokov
Tabuľka 6.2 – Základné požiadavky geosyntetiky použitej na vystužovanie telesa násypov, svahov a podložia vystužených násypov
Tabuľka 6.3 – Základné požiadavky geosyntetiky použitej na vystužovanie podkladových vrstiev
Tabuľka 7 – Základné požiadavky geosyntetiky použitej na ochranu inej látky
Tabuľka 8 – Základné požiadavky geosyntetiky použitej
Tabuľka 9 – Základné požiadavky geosyntetických ílových rohoží použitých na tesnenie (okrem skládok odpadov)
Tabuľka 10 – Interval odberu vzoriek