SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1996-1-1+A1/NA1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1996-1-1+A1/NA1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1996-1-1+A1/NA1
Slovenský názov: Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre vystužené a nevystužené murované konštrukcie (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Eurocode 6: Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2013
Dátum zrušenia: 30. 4. 2024
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 1101
Úroveň zapracovania: idt EN 1996-1-1:2005+A1:2012
Vestník: 03/13
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1996-1-1:2022-08 (73 1101)
Nahradené normy: STN EN 1996-1-1:2006-08 (73 1101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Základy navrhovania pozemných a inžinierskych stavieb z muriva sú uvedené v tejto časti 1-1 Eurokódu 6, ktorá sa zaoberá nevystuženými murovanými konštrukciami a vystuženými murovanými konštrukciami, do ktorých je pridaná výstuž na zabezpečenie duktility, pevnosti alebo zlepšenie používateľnosti. Pre predpäté a zovreté murivo sú uvedené zásady navrhovania, nie sú však poskytnuté aplikačné pravidlá. Táto časť neplatí pre murované prvky, ktorých pôdorysná plocha je menšia ako 0,04 m2. Časť 1-1 poskytuje podrobné pravidlá, ktoré sú použiteľné najmä pri bežných pozemných stav-bách. Použiteľnosť týchto pravidiel môže byť obmedzená z praktických dôvodov, alebo kvôli zjednodu-šeniam; niektoré obmedzenia použiteľnosti pravidiel sú uvedené v texte tam, kde je to nutné.