SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12601
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12601


Označenie: STN EN 12601 zrušená
Slovenský názov: Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Bezpečnosť
Anglický názov: Reciprocating internal combustion engine driven generating sets. Safety
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2013
Dátum zrušenia: 30. 6. 2017
Jazyk: SK
ICS: 27.020, 29.160.40
Triediaci znak: 09 2120
Úroveň zapracovania: idt EN 12601:2010
Vestník: 08/13
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 8528-13:2016-11 (33 3140)
Nahradené normy: STN EN 12601:2011-03 (09 2120)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje bezpečnostné požiadavky na striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi (RIC) do 1 000 V, pozostávajúce z motora RIC, generátora striedavého prúdu vrátane doplnkových zariadení potrebných na prevádzku, napríklad ovládacie a spínacie prístroje, pomocné zariadenia. Táto európska norma neplatí pre striedavé zdrojové agregáty, ktoré boli vyrobené pred dátumom vydania tejto normy. Norma platí pre striedavé zdrojové agregáty používané na pozemné a námorné účely, s výnimkou agre-gátov používaných na palube námorných plavidiel a mobilných pobrežných jednotiek (mimo pevniny), ako aj v lietadlách, alebo na pohon cestných vozidiel a lokomotív. Predmetom tejto normy nie sú špecifické požiadavky potrebné na prevádzku v potenciálne výbušnom prostredí. Ohrozenia vzťahujúce sa na striedavé zdrojové agregáty s motormi (RIC) sú uvedené v prílohe A.