SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 845-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 845-3


Označenie: STN EN 845-3 zrušená
Slovenský názov: Technické požiadavky na doplnkové prvky do muriva. Časť 3: Výstuž ložných škár z oceľovej sieťoviny
Anglický názov: Specification for ancillary components for masonry. Part 3: Bed joint reinforcement of steel meshwork
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2014
Dátum zrušenia: 30. 4. 2018
Jazyk: SK
ICS: 91.080.30
Triediaci znak: 72 2710
Úroveň zapracovania: idt EN 845-3:2013
Vestník: 12/13
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 845-3+A1:2017-01 (72 2710)
Nahradené normy: STN EN 845-3+A1:2008-06 (72 2710)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky na výstuž ložných škár pri jej použití v konštrukciách na základe dimenzovania (pozri 5.2.1) a bez dimenzovania (pozri 5.2.2). Pokiaľ sa výrobky majú použiť v stenách s dutinami, táto norma nie je použiteľná, pretože uvádza len vlastnosti sieťoviny ako výstuže ložných škár, a nie ako spôn steny s dutinou. Táto európska norma nie je použiteľná pre: a)výrobky vo forme jednotlivých prútov alebo drôtov; b) výrobky zhotovené z materiálov inej než určenej pevnostnej triedy z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, austeniticko-feritickej nehrdzavejúcej ocele, pozinkovaných oceľových plechov alebo pozinkovaných oceľových drôtov s povlakom z organických hmôt alebo bez uvedeného povlaku.