SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1793-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1793-2


Označenie: STN EN 1793-2 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobná metóda na určovanie akustických vlastností. Časť 2: Vlastné charakteristiky vzduchovej nepriezvučnosti v podmienkach rozptýleného zvukového poľa
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices. Test method for determining the acoustic performance. Part 2: Intrinsic characteristics of airborne sound insulation under diffuse sound field conditions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2014
Dátum zrušenia: 1. 1. 2019
Jazyk: SK
ICS: 17.140.30, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6041
Úroveň zapracovania: idt EN 1793-2:2012
Vestník: 03/14
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1793-2:2019-01 (73 6041)
Nahradené normy: STN EN 1793-2:2013-10 (73 6041)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje laboratórnu metódu na meranie vzduchovej nepriezvučnosti zariadení na zníženie hluku v dozvukových podmienkach. Obsahuje posúdenie vlastných charakteristík protihlukových clôn, ktoré možno primerane zostaviť vnútri skúšobného zariadenia opísaného v EN ISO 10140-2 a EN ISO 10140-4. Táto metóda nie je určená na stanovenie vlastných charakteristík vzduchovej nepriezvučnosti zariadení na zníženie hluku, ktoré majú byť inštalované na cestách v nedozvukových podmienkach.