SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO/IEC 27001
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO/IEC 27001Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO/IEC 27001
Slovenský názov: Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Systémy riadenia informačnej bezpečnosti. Požiadavky (ISO/IEC 27001: 2013 vrátane Cor. 1: 2014 a Cor. 2: 2015) (Norma je identická s STN ISO/IEC 27001 zo septembra 2014)
Anglický názov: Information technology. Security techniques. Information security management systems. Requirements
Pôvodné označenie: Do 01. 02. 2019 STN ISO/IEC 27001
Dátum vydania: 1. 2. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK/EN
ICS: 35.040
Triediaci znak: 36 9789
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 27001:2013, idt EN ISO/IEC 27001:2017
Vestník: 08/14
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *1 V 01/19, Oprava C1 V 12/18, Oprava C2 V 12/18
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO/IEC 27001:2006-10 (36 9789)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky na vytvorenie, zavedenie, údržbu a stále zlepšovanie systému riadenia informačnej bezpečnosti v kontexte organizácie. Táto medzinárodná norma obsahuje aj požiadavky na posúdenie a ošetrenie rizík informačnej bezpečnosti prispôsobených potrebám organizácie. Požiadavky vymedzené v tejto medzinárodnej norme sú všeobecné a sú určené pre všetky organizácie bez rozdielu typu, veľkosti alebo pôvodu. Nesplnenie niektorej z požiadaviek vymenovaných v kapitolách 4 až 10 nie je akceptovateľné, ak organizácia konštatuje dosiahnutie zhody s touto medzinárodnou normou.