SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12966
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12966


Označenie: STN EN 12966 zrušená
Slovenský názov: Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi
Anglický názov: Road vertical signs. Variable message traffic signs
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2015
Dátum zrušenia: 1. 1. 2017
Jazyk: EN
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7040
Úroveň zapracovania: idt EN 12966:2014
Vestník: 04/15
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12966:2017-01 (73 7040)
Nahradené normy: STN EN 12966-1+A1:2010-05 (73 7040), STN EN 12966-2:2006-03 (73 7040), STN EN 12966-3:2006-03 (73 7040)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje špecifikácie dvoch typov dopravných značiek s premennými symbolmi (PDZ), a to neprerušovaných (pozri 3.4) a prerušovaných (pozri 3.7). Táto európska norma sa týka prenosných, dočasných a trvalo osadených PDZ používaných na informáciu, riadenie, výstrahu a/alebo usmerňovanie dopravy na verejných a súkromných cestách vrátane tunelov. Skúšobné moduly sa používajú na preukázanie zhody s požiadavkami. Táto európska norma definuje optické a fyzikálne vlastnosti PDZ a požiadavky na ich trvanlivosť. Stanovuje aj relevantné požiadavky a príslušné skúšobné metódy, posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov (AVPC) a označovanie.Táto európska norma sa nezaoberá: a) portálovými značkami, konzolovými nosníkmi, stĺpmi (nosičmi) a základmi; b) návestidlami; c) veľkosťou a tvarmi informácií na PDZ; d) ovládacími a monitorovacími zariadeniami okrem prípadov, ak sú tieto zariadenia vnútri PDZ; e) reguláciou svietivosti značky.