SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 15448
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 15448Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 15448
Slovenský názov: Poštové služby. Otvorené normalizované rozhranie medzi riadiacou obrazovou jednotkou a ďalšími zariadeniami (OCR, systémy kódovania obrazu, vyhodnocovacie systémy)
Anglický názov: Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2015
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 03.240, 35.240.60
Triediaci znak: 01 0707
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 15448:2014
Vestník: 06/15
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do decembra 2016.
Predmet normy: