SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 88-1+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 88-1+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 88-1+A1
Slovenský názov: Regulátory tlaku plynu a súvisiace bezpečnostné zariadenia určené pre spotrebiče na plynné palivá. Časť 1: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 50 kPa vrátane
Anglický názov: Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances. Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2016
Dátum zrušenia: 31. 10. 2025
Jazyk: SK
ICS: 23.060.40
Triediaci znak: 06 1021
Úroveň zapracovania: idt EN 88-1:2011+A1:2016
Vestník: 09/16
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 88-1:2023-01 (06 1021)
Nahradené normy: STN EN 88-1:2011-12 (06 1021)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto EN stanovuje požiadavky na bezpečnosť, konštrukčné a prevádzkové vlastnosti regulátorov tlaku a pneumatických pomerových regulátorov zmesi plynné palivo/vzduch (nulové regulátory sa považujú za osobitný typ pneumatických pomerových regulátorov zmesi plynné palivo/vzduch), určených pre horáky na plynné palivá, spotrebiče na plynné palivá a na podobné účely (ďalej len regulátory tlaku).Táto norma platí na: -regulátory tlaku so stanoveným maximálnym vstupným tlakom najviac 50 kPa (500 mbar) s menovitou pripájacou svetlosťou najviac DN 250, ktoré sú určené na používanie jedného alebo viacerých plynných palív v zhode s EN 437,-regulátory tlaku, ktoré využívajú pomocnú energiu, -pneumatické pomerové regulátory zmesi plynné palivo/vzduch, ktoré ovládajú výstupný tlak plynného paliva v závislosti od signálu tlaku vzduchu, od signálu diferenčného tlaku vzduchu a/alebo od signálu tlaku v spaľovacej komore; -pomerové regulátory zmesi plynné palivo/vzduch, ktoré menia výstupný tlak vzduchu na signál tlaku plynu.