SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 21258/Oa
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 21258/OaPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 21258/Oa
Slovenský názov: Zmena klímy. Stacionárne zdroje emisií. Stanovenie hmotnostnej koncentrácie oxidu dusného. Referenčná metóda: nedisperzná infračervená metóda (ISO 21258: 2010)
Anglický názov: Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of dinitrogen monoxide (N2O) - Reference method: Non-dispersive infrared method (ISO 21258:2010)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 83 6031
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/17
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: V názve STN sa Ochrana ovzdušia opravuje na Zmena klímy a triediaci znak sa opravuje na 83 6031.
Predmet normy: