SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 14385-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 14385-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 14385-2
Slovenský názov: Zmena klímy. Stacionárne zdroje emisií. Skleníkové plyny. Časť 2: Priebežná kontrola kvality automatizovaných meracích systémov
Anglický názov: Climate change. Stationary source emissions. Greenhouse gases. Part 2: Ongoing quality control of automated measuring systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2017
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.040.40
Triediaci znak: 83 6030
Úroveň zapracovania: idt ISO 14385-2:2014
Vestník: 07/17
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť ISO 14385 špecifikuje postupy na zavedenie zabezpečenia kvality automatizovaných meracích systémov (AMS) inštalovaných v priemyselných prevádzkach na stanovenie koncentrácií skleníkových plynov v spalinách a odpadovom plyne a ďalších parametrov spalín. Táto časť ISO 14385 je určená na používanie po tom, ako bol AMS akceptovaný podľa postupov špecifikovaných v ISO 14956.Táto časť ISO 14385 je vyhradená na zabezpečenie kvality AMS a nezahŕňa zabezpečenie kvality zberu údajov a záznamového systému prevádzky.Táto časť ISO 14385 špecifikuje: postup na udržiavanie a preukázanie požadovanej kvality výsledkov merania počas bežnej prevádzky AMS overením, či sú nulové a rozpäťové charakteristiky zhodné s tými, ktoré boli stanovené príslušným postupom podľa ISO 14956; postup na každoročnú funkčnú skúšku AMS (AST) na vyhodnotenie, či a) AMS pracuje správne a jeho pracovné parametre zostávajú v platnosti; b) jeho kalibračná funkcia a variabilita zostáva taká ako bola stanovená pri spustení prevádzky.