SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 303 406 V1.1.1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 303 406 V1.1.1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 303 406 V1.1.1
Slovenský názov: Zariadenia krátkeho dosahu (SRD). Zariadenia privolania pomoci pracujúce vo frekvenčnom rozsahu od 25 MHz do 1 000 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ
Anglický názov: Short Range Devices (SRD); Social Alarms Equipment operating in the frequency range 25 MHz to 1 000 MHz; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.060.20
Triediaci znak: 87 3406
Úroveň zapracovania: idt EN 303 406 V1.1.1:2017
Vestník: 01/18
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: