SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6360-2/O1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6360-2/O1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6360-2/O1
Slovenský názov: Železnice. Koľaj. Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 435 mm
Anglický názov: Railway applications. Track. Part 2: Acceptance of construction works, maintenance works and assessment of service condition track gauges 1 435 mm
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 6360
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/18
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje požiadavky na stavebné a technické parametre konštrukčného a geometrického usporiadania koľaje, koľajových rozvetvení a na ich priestorovú polohu, na preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a na hodnotenie prevádzkového stavu koľaje železničných dráh normálneho rozchodu 1 435 mm pre rýchlosť až do 300 km/h vrátane. Ak koľaj bola navrhnutá a zriadená podľa skôr platných noriem, môže byť prevádzkovaná s podmienkou, že jej konštrukčné a geometrické usporiadanie vyhovuje medzným prevádzkovým hodnotám – medziam bezodkladného zásahu (IAL) uvedeným v tejto norme.Konštrukčné a geometrické usporiadanie koľaje sa upraví do súladu s STN 73 6360-1 najneskôr pri najbližšej rekonštrukcii koľaje.