SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN ISO/TS 21623
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN ISO/TS 21623Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN ISO/TS 21623
Slovenský názov: Pracovná expozícia. Posúdenie dermálnej expozície nanočasticiam a ich agregátom a aglomerátom (NOAA) (ISO/TS 21623: 2017)
Anglický názov: Workplace exposure - Assessment of dermal exposure to nano-objects and their aggregates and agglomerates (NOAA) (ISO/TS 21623:2017)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2018
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.040.30
Triediaci znak: 83 3606
Úroveň zapracovania: idt ISO/TS 21623:2017, idt CEN ISO/TS 21623:2018
Vestník: 07/18
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do februára 2020.
Predmet normy: This document describes a systematic approach to assess potential occupational risks related to nano-objects and their agglomerates and aggregates (NOAA) arising from the production and use of nanomaterials and/or nano-enabled products. This approach provides guidance to identify exposure routes, exposed body parts and potential consequences of exposure with respect to skin uptake, local effects and inadvertent ingestion. ...