SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12966+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12966+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12966+A1
Slovenský názov: Zvislé dopravné značky. Dopravné značky s premennými symbolmi
Anglický názov: Road vertical signs. Variable message traffic signs
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7040
Úroveň zapracovania: idt EN 12966:2014+A1:2018
Vestník: 05/19
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12966:2017-01 (73 7040)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje špecifikácie dvoch typov dopravných značiek s premennými symbolmi (PDZ), a to neprerušovaných (pozri 3.4) a prerušovaných (pozri 3.7). Táto európska norma sa týka prenosných, dočasných a trvalo osadených PDZ používaných na informáciu, riadenie, výstrahu a/alebo usmerňovanie dopravy na verejných a súkromných cestách vrátane tunelov. Skúšobné moduly sa používajú na preukázanie zhody s požiadavkami. Táto európska norma definuje optické a fyzikálne vlastnosti PDZ a požiadavky na ich trvanlivosť. Stanovuje aj relevantné požiadavky a príslušné skúšobné metódy, posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov (AVPC) a označovanie. Táto európska norma sa nezaoberá: a) portálovými značkami, konzolovými nosníkmi, stĺpmi (nosičmi) a základmi; b) návestidlami; c) veľkosťou a tvarmi informácií na PDZ; d) ovládacími a monitorovacími zariadeniami okrem prípadov, ak sú tieto zariadenia vnútri PDZ; e) reguláciou svietivosti značky.