SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15643-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15643-5


Označenie: STN EN 15643-5 zrušená
Slovenský názov: Trvalá udržateľnosť výstavby. Posudzovanie udržateľnosti budov a inžinierskych stavieb. Časť 5: Rámec špecifických princípov a požiadaviek pre inžinierske stavby
Anglický názov: Sustainability of construction works. Sustainability assessment of buildings and civil engineering works. Part 5: Framework on specific principles and requirement for civil engineering works
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2019
Dátum zrušenia: 1. 10. 2021
Jazyk: SK
ICS: 91.040.01
Triediaci znak: 73 0901
Úroveň zapracovania: idt EN 15643-5:2017
Vestník: 06/19
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15643:2021-10 (73 0901)
Nahradené normy: STN EN 15643-5:2018-05 (73 0901)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma poskytuje špecifické princípy a požiadavky na posudzovanie environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností inžinierskych stavieb so zohľadnením ich technických charakteristík a funkčnosti. Posudzovania environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností sú 3 aspekty posudzovania udržateľnosti inžinierskych stavieb. Rámec sa vzťahuje na všetky typy inžinierskych stavieb, nových aj existujúcich, čo je vhodné na posudzovanie environmentálnych, sociálnych a ekonomických vlastností nových inžinierskych stavieb počas ich celého životného cyklu a existujúcich inžinierskych stavieb počas fázy prevádzkovej životnosti a konca životnosti. Posudzovanie udržateľnosti inžinierskych stavieb sa zameriava na posudzovanie aspektov a vplyvov in-žinierskych stavieb vyjadrených kvantifikovateľnými ukazovateľmi. Pravidlá na posudzovanie environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov organizácií, ako sú systémy manažérstva, nie sú zahrnuté v tomto rámci.