SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 52016-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 52016-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 52016-1
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľné a latentné tepelné zaťaženie. Časť 1: Výpočtové postupy (ISO 52016-1: 2017)
Anglický názov: Energy performance of buildings. Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads. Part 1: Calculation procedures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0704
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 52016-1:2017, idt ISO 52016-1:2017
Vestník: 01/21
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 52016-1:2018-02 (73 0704)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje metódy výpočtu na posúdenie: a) (citeľnej) potreby tepla na vykurovanie a chladenie, ktorá sa zakladá na hodinových alebo mesačných výpočtoch; b) latentnej potreby tepla na odvlhčovanie a zvlhčovanie, ktorá sa zakladá na hodinových alebo mesačných výpočtoch; c) vnútornej teploty, ktorá sa zakladá na hodinových výpočtoch; d) citeľného zaťaženia vykurovania a chladenia, ktoré sa zakladá na hodinových výpočtoch; e) vlhkostného a latentného tepelného zaťaženia odvlhčovania a zvlhčovania, ktoré sa zakladá na hodinových výpočtoch; f) návrhového citeľného zaťaženia vykurovania a chladenia a návrhového latentného tepelného zaťaženia s použitím hodinového výpočtového intervalu; g) podmienok zásobovania vzduchom na uskutočnenie potrebného zvlhčovania a odvlhčovania. Metódy výpočtu sa môžu použiť na bytové alebo nebytové budovy alebo ich časť, označovanú ako „budova“ alebo „predmet posúdenia“. Tento dokument obsahuje aj špecifikácie posúdenia tepelných zón v budove alebo v časti budovy.