SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 16558-1/A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 16558-1/A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 16558-1/A1
Slovenský názov: Kvalita pôdy. Ropné uhľovodíky ako rizikový faktor. Časť 1: Stanovenie alifatických a aromatických frakcií prchavých ropných uhľovodíkov plynovou chromatografiou (statická "headspace" metóda) (ISO 16558-1: 2015)
Anglický názov: Soil quality - Risk-based petroleum hydrocarbons - Part 1: Determination of aliphatic and aromatic fractions of volatile petroleum hydrocarbons using gas chromatography (static headspace method) (ISO/FDIS 16558-1:2015)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 46 5137
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 16558-1:2015/A1:2020, idt ISO 16558-1:2015/Amd 1:2020
Vestník: 10/20
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: