SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50678/AC
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50678/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 50678/AC
Slovenský názov: Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení pri elektrických zariadeniach po oprave
Anglický názov: General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 33 1101
Úroveň zapracovania: idt EN 50678:2020/AC Apr.:2021
Vestník: 06/21
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená  Cena bude určená na základe počtu strán


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies requirements for setting a uniform procedure to verify the effectiveness of the protective measures for current-using equipment or appliances after they have been repaired. This procedure is applicable to current-using equipment or appliances with a rated voltage above 25 V AC and 60 V DC up to 1 000 V AC and 1 500 V DC, and currents up to 63 A, connected to final circuits. They may be either pluggable equipment type A connected or permanently connected. This document is not intended to replace test covered by safety standards nor product standards, for example type tests, routine tests and acceptance tests.