SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1794-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1794-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1794-2
Slovenský názov: Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Neakustické vlastnosti. Časť 2: Všeobecná bezpečnosť a požiadavky týkajúce sa životného prostredia
Anglický názov: Road traffic noise reducing devices. Non acoustic performance. Part 2: General safety and environmental requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 6042
Úroveň zapracovania: idt EN 1794-2:2020
Vestník: 07/21
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1794-2:2020-09 (73 6042)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje metódy a kritériá na hodnotenie zariadení na zníženie hluku z cestnej dopravy z hľadiska všeobecnej bezpečnosti a ochrany životného prostredia pri typických podmienkach vyskytujúcich sa pozdĺž pozemných komunikácií. Ak je to potrebné, uvádzajú sa vhodné skúšobné metódy. Požiadavky na tieto hľadiská sú samostatne spracované v prílohách A až E.