SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14081-1+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14081-1+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14081-1+A1
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom. Časť 1: Všeobecné požiadavky
Anglický názov: Timber structures. Strength graded structural timber with rectangular cross section. Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 79.040
Triediaci znak: 73 1716
Úroveň zapracovania: idt EN 14081-1:2016+A1:2019
Vestník: 07/21
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14081-1+A1:2020-09 (73 1716)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje požiadavky na pevnostne triedené konštrukčné rezivo s pravouhlým prierezom buď vizuálne triedené, alebo strojovo triedené, opracované pílením, hobľovaním alebo iným spôsobom a na konštrukčné rezivo s odchýlkami od požadovaných rozmerov podľa EN 336 (v ďalších ustanoveniach sa uvádza ako konštrukčné rezivo). Táto európska norma obsahuje ustanovenia pre skúšobné metódy, posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov (AVCP) a označovanie konštrukčného reziva. Táto norma určuje charakteristiky, pre ktoré normy na vizuálne triedenie určujú limity. Táto norma sa zaoberá konštrukčným rezivom neošetreným aj ošetreným proti biologickým škodcom. Táto norma sa nezaoberá: konštrukčným rezivom ošetreným spomaľovačmi horenia s cieľom zlepšiť jeho požiarne vlastnosti; tepelne a/alebo chemicky modifikovaným konštrukčným rezivom; konštrukčným rezivom spájaným klinovými spojmi.