SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6614
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6614Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6614
Slovenský názov: Skúšky zdrojov podzemnej vody
Anglický názov: Test of groundwater resources
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.060.10
Triediaci znak: 73 6614
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/21
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 6614:1984-04
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma stanovuje požiadavky na hydrodynamické skúšky zdrojov obyčajnej podzemnej vody. Nevzťahuje sa na hydrodynamické skúšky zdrojov preplynenej, geotermálnej a viaczložkovej podzemnej vody, ani na skúšky vykonávané ako súčasť geotechnického prieskumu (p. STN EN ISO 22282-4). Hydrodynamické skúšky podľa tejto normy sa používajú na určenie hydrogeologických a úžitkových vlastností zvodnencov (hydrogeologických kolektorov nasýtených podzemnou vodou) a zvodnených systémov, pričom špecifickým účelom ich realizácie je najmä: určenie hydraulických parametrov zvodnenca; určenie parametrov okrajových podmienok zvodnenca; určenie potenciálnej alebo využiteľnej výdatnosti vrtu alebo studne; určenie využiteľného množstva podzemnej vody, ktoré možno odoberať zo zvodnenca na využitie; zistenie chemického zloženia a kvalitatívnych vlastností podzemnej vody a ich zmien vyvolaných odberom; overenie režimu podzemnej vody zvodnenca v podmienkach odberu; návrh optimálneho spôsobu odvodnenia.