SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1090-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1090-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1090-4
Slovenský názov: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 4: Technické požiadavky na tenkostenné, za studena tvarované prvky a konštrukcie pre použitie na strechy, stropy, podlahy a steny
Anglický názov: Execution of steel structures and aluminium structures. Part 4: Technical requirements for cold-formed structural steel elements and cold-formed structures for roof, ceiling, floor and wall applications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 2601
Úroveň zapracovania: idt EN 1090-4:2018
Vestník: 10/21
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1090-4:2019-02 (73 2601)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zhotovovanie, t. j. výrobu a zhotovovanie oceľových konštrukčných prútov a plošných profilov tvarovaných za studena a konštrukcií pre strechy, stropy, podlahy, steny a plášte obkladov tvarovaných za studena. Táto norma sa vzťahuje na konštrukcie navrhnuté podľa príslušnej časti EN 1993 a tiež na nosné prúty a plošné profily, ktoré sú navrhnuté podľa EN 1993-1-3. Norma sa môže použiť pre konštrukcie navrhnuté podľa iných návrhových pravidiel pod podmienkou, že podmienky zhotovovania sú v súlade s týmito pravidlami a sú určené ďalšie potrebné požiadavky. Táto európska norma tiež špecifikuje požiadavky na zhotovovanie, t.j. výrobu a montáž konštrukcií z profilovaných plošných profilov tvarovaných za studena použitých v strechách, stropoch, podlahách a stenách namáhaných prevažne statickým alebo seizmickým zaťažením. Norma platí pre plošné profily nosných tried I a II podľa EN 1993-1-3 používaných vkonštrukciách.