SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 17693-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 17693-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 17693-2
Slovenský názov: Zemné práce. Skúšky upravených zemín. Časť 2: Skúška náchylnosti suchého materiálu k prašnosti
Anglický názov: Earthworks - Soil treatment tests - Part 2: Test of evaluation of the aptitude of a dry material to emit dust
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2022
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.080.99, 93.020
Triediaci znak: 73 3001
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17693-2:2021
Vestník: 04/22
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do novembra 2023.
Predmet normy: This document describes the reference method for the determination of the Index of dust emission (IDE) in soil treatment for earthworks. This test concerns more particularly: - limes in conformity with EN 459-1, Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria; - cements in conformity with EN 197-1, Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements; - road binders in conformity with EN 13282-1, Hydraulic road binders - Part 1: Rapid hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria; - road binders in conformity with EN 13282-2, Hydraulic road binders - Part 2: Normal hardening hydraulic road binders - Composition, specifications and conformity criteria; - fly ashes in conformity with EN 14227-4, Hydraulically bound mixtures - Specifications