SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 50678
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 50678Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 50678
Slovenský názov: Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení elektrických spotrebičov po oprave
Anglický názov: General procedure for verifying the effectiveness of the protective measures of electrical equipment after repair
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2022
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 17.220.20
Triediaci znak: 33 1101
Úroveň zapracovania: idt EN 50678:2020, idt EN 50678:2020/AC Apr.:2021
Vestník: 09/22
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 50678:2020-07 (33 1101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument stanovuje požiadavky na jednotné skúšobné postupy na overenie účinnosti ochranných opatrení elektrických zariadení alebo spotrebičov po oprave. Tento postup platí pre elektrické zariadenia alebo spotrebiče s menovitým napätím vyšším ako 25 V AC a 60 V DC až do 1 000 V AC a 1 500 V DC a s prúdmi do 63 A, ktoré sú pripojené ku koncovým obvodom. Môžu to byť buď zásuvné zariadenia typu A*), alebo trvalo pripojené. Tento dokument nie je určený na to, aby nahradil skúšky pokryté bezpečnostnými normami ani normami na výrobky, napr. typové skúšky, kusové skúšky alebo preberacie skúšky. V tomto dokumente sa predpokladá, že uvažované elektrické zariadenia alebo spotrebiče spĺňajú príslušnú normu na výrobky, boli uvedené na trh, používali sa, zlyhali a následne boli opravené. Tento dokument je určený na overenie toho, že zásahy vykonané s cieľom opravy neohrozili základné ochranné opatrenia.