SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO/IEC 27032
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO/IEC 27032Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO/IEC 27032
Slovenský názov: Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Návody pre kybernetickú bezpečnosť
Anglický názov: Information technology. Security techniques. Guidelines for cybersecurity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2023
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK/EN
ICS: 35.020, 35.040
Triediaci znak: 97 4110
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 27032:2012
Vestník: 02/23
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma poskytuje návod na zlepšenie stavu kyberbezpečnosti, pričom uvádza jedinečné aspekty tejto činnosti a jej závislosti od iných bezpečnostných domén, najmä: informačnej bezpečnosti, sieťovej bezpečnosti, internetovej bezpečnosti, a ochrany kritickej informačnej infraštruktúry (CIIP). Zahŕňa základné bezpečnostné postupy pre zain-teresované strany v kyberpriestore. Táto medzinárodná norma poskytuje: prehľad o kyberbezpečnosti, vysvetlenie vzťahu medzi kyberzpečnosťou a inými typmi bezpečnosti, definíciu zainteresovaných strán a opis ich úloh v oblasti kyberbezpečnosti, usmernenia na riešenie bežných problémov kyberbezpečnosti, a rámec umožňujúci zainteresovaným stranám spolupracovať pri riešení problémov kyberbezpečnosti.