SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN IEC 60995
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN IEC 60995


Označenie: STN IEC 60995 zrušená
Slovenský názov: Stanovenie charakteristiky prototypu z modelových preberacích skúšok hydraulických strojov so zohľadnením vplyvu mierky
Anglický názov: Determination of the prototype performance from model acceptance tests of hydraulic machines with consideration of scale effects
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1993
Dátum zrušenia: 1. 6. 2011
Jazyk: CS
ICS: 23.100.10
Triediaci znak: 08 5013
Úroveň zapracovania: obs IEC 60995:1991
Vestník: 10/93
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato norma doplňuje publikace IEC 193, IEC 193A a IEC 497, které se týkají zkoušení geometricky podobných modelů hydrodynamických strojů uvedených v tabulce 1, kapitola 7, o užití modelových výsledků pro predikci charakteristik prototypu, tj. průtoku, měrné hydraulické energie, výkonu nebo příkonu a účinnosti.