SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 11 0042-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 11 0042-1


Označenie: STN 11 0042-1 zrušená
Slovenský názov: Hluk čerpadiel. Metódy merania a vyhodnocovania emisie hluku. 1. časť: Všeobecné ustanovenia
Anglický názov: Pumps noise. Noise emission measurement and evaluation methods. Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 1997
Dátum zrušenia: 1. 8. 2009
Jazyk: SK
ICS: 17.140.20, 23.080
Triediaci znak: 11 0042
Úroveň zapracovania:
Vestník: 01/97
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie: 13/99,
Nariadenie vlády: 400/1999
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 11 0042:1987-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje metódy merania a hodnotenia emisie hluku čerpadiel, čerpacích agregátov a čerpacích zariadení. Týka sa len hluku prenášaného vzduchom. Táto norma neplatí pre ponorné čerpadlá.