SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 9943
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 9943


Označenie: STN ISO 9943 zrušená
Slovenský názov: Stavba lodí. Vetranie a úprava vzduchu lodných kuchýň a prípravovní jedál s kuchynským zariadením
Anglický názov: Shipbuilding. Ventilation and air-treatment of galleys and pantri es with cooking appliances
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1997
Dátum zrušenia: 1. 11. 2009
Jazyk: SK
ICS: 47.020, 47.020.90, 91.140.30, 97.040
Triediaci znak: 32 5010
Úroveň zapracovania: idt ISO 9943:1991
Vestník: 03/97
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma udáva všeobecné požiadavky a stanovuje spôsob výpočtu návrhu vetracieho a klimatizačného zariadenia kuchýň a servírovní s kuchynským zariadením na palubách námorných obchodných lodí.