SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 46 5451
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 46 5451


Označenie: STN 46 5451 zrušená
Slovenský názov: Vzdialenosti riadkov, množstvo osiva a sadiva, spony pri výseve a výsadbe a hĺbka siatia a sadenia rastlín obrábaných mechanizačnými prostriedkami
Anglický názov: Row distances, seeding and planting rates, spacings and depths of mechanically cultivated plants
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 27. 4. 1976
Dátum zrušenia: 1. 9. 2003
Jazyk: CS
ICS: 65.020.20
Triediaci znak: 46 5451
Úroveň zapracovania:
Vestník:
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena a V 01/88
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: