SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6266
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6266Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 6266
Slovenský názov: Protinárazové zábrany mostov nad pozemnými komunikáciami
Anglický názov: Antistrike protection of bridges over road communications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 1994
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.320, 93.040
Triediaci znak: 73 6266
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/94
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre navrhovanie, priestorové usporiadanie, dopravné značenie a stavbu protinárazových zábran jestvujúcich prestavovaných alebo opravovaných mostov nad cestami alebo miestnymi komunikáciami, pod ktorými je voľná výška menšia ako 4,20 m.