SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 83 4011
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 83 4011


Označenie: STN 83 4011 zrušená
Slovenský názov: Ochrana ovzdušia. Zdroje znečisťovania ovzdušia. Názvoslovie
Anglický názov: Atmosphere protection. Sources of air pollution. Terminology
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 29. 6. 1984
Dátum zrušenia: 1. 7. 1997
Jazyk: CS
ICS: 01.040.13, 13.040.40, 13.040.50
Triediaci znak: 83 4011
Úroveň zapracovania:
Vestník: 06/85
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 83 4501:1997-07
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: