SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1254-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1254-3


Označenie: STN EN 1254-3 zrušená
Slovenský názov: Meď a zliatiny medi. Potrubné armatúry. Časť 3: Tvarovky s lisovaným koncom na použitie s plastovými rúrami
Anglický názov: Copper and copper alloys. Plumbing fittings. Part 3: Fittings with compression ends for use with plastics pipes
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2002
Dátum zrušenia: 1. 9. 2021
Jazyk: SK
ICS: 23.040.40
Triediaci znak: 13 8400
Úroveň zapracovania: idt EN 1254-3:1998
Vestník: 05/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1254-3:2021-09 (13 8400)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje materiály, rozmery zostáv a tolerancie, ako aj požiadavky na skúšky pre tvarovky z medi a zliatin medi s galvanickým alebo negalvanickým povlakom.Obsah normy STN EN 1254-3
Predhovor 6
1 Predmet normy 7
2 Odkazy na normy 7
3 Definície 8
3.1 Potrubná armatúra 8
3.2 Lisovaný koniec 8
3.3 Redukčná tvarovka (lisovaný koniec na rúru z plastu) 8
3.4 Prechodová tvarovka 8
3.5 Menovitý priemer 8
3.6 Výrobná skúška 8
3.7 Typová skúška 9
4 Požiadavky 9
4.1 Všeobecne 9
4.2 Materiály 9
4.3 Rozmery a tolerancie 10
4.4 Konštrukcia a výroba 14
4.5 Požiadavky na výrobné skúšky 15
4.6 Požiadavky na typové skúšky 15
5 Skúšobné metódy 16
5.1 Tlaková skúška 16
5.2 Skúška odolnosti proti odzinkovaniu 16
5.3 Netesnosť pri vnútornom tlaku 17
5.4 Odolnosť proti vytrhnutiu 17
5.5 Netesnosť pri vnútornom tlaku pri namáhaní ohybom 17
5.6 Netesnosť pri vonkajšom hydrostatickom tlaku 17
5.7 Vákuová skúška 17
5.8 Skúška v teplotnom cykle 17
5.9 Skúška zmenou tlaku 17
5.10 Skúška odolnosti proti napäťovej korózii 17
6 Označenie 17
7. Značky 18
7.1 Všeobecne 18
7.2 Zliatiny medi a zinku odolné proti odzinkovaniu 18
8 Dokumentácia 18
8.1 Vyhlásenie o zhode 18
8.2 Pokyny pre používateľa 18
Príloha A (informatívna) – Typy armatúr a popis častí 19
Príloha B (normatívna) – Kritériá skúšok v závislosti od použitia a materiálu rúr z plastu
pri skúšaní spojov rúr s kovovými tvarovkami s lisovaným koncom 22
Príloha C (normatívna) – Určenie strednej hodnoty odzinkovania 23
Príloha D (informatívna) – Literatúra 24