SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1946-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1946-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1946-1
Slovenský názov: Tepelnotechnické vlastnosti stavebných výrobkov a dielcov. Špecifické kritériá na posúdenie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností pri šírení tepla. Časť 1: Všeobecné kritériá
Anglický názov: Thermal performance of building products and components. Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties. Part 1: Common criteria
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2001
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.100.01, 91.100, 91.120.10
Triediaci znak: 73 0575
Úroveň zapracovania: idt EN 1946-1:1999
Vestník: 03/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma uvádza špecifické technické kritériá, ktoré sa majú použiť v rámci všeobecných kritérií uvedených v EN 45001 a EN 45002 na posudzovanie laboratórií uskutočňujúcich merania vlastností stavebných výrobkov a dielcov pri šírení tepla podľa normalizovaných skúšok.