SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1998-1-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1998-1-4


Označenie: STN P ENV 1998-1-4 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné pravidlá. Zosilňovanie a opravy budov
Anglický názov: Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures. Part 1-4: General rules. Strengthening and repair of buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2000
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.040.01, 91.120.20
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt ENV 1998-1-4:1996
Vestník: 11/00
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1998-3:2005-12 (73 0036)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Eurokódy staveb. konštrukcií zahŕňajú skupinu noriem pre navrhovanie konštrukcií a základov pozemných a inžinierských stavieb.