SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1014-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1014-2


Označenie: STN EN 1014-2 zrušená
Slovenský názov: Ochranné prostriedky na drevo. Dechtový impregnačný olej a ním ošetrené drevo. Metódy odberu vzoriek a analýz. Časť 2: Postup získania vzorky dechtového impregnačného oleja z dreva ním ošetreného na následnú analýzu
Anglický názov: Wood preservatives. Creosote and creosoted timber. Methods of sampling and analysis. Part 2: Procedure for obtaining a sample of creosote from creosoted timber for subsequent analysis
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2001
Dátum zrušenia: 1. 11. 2010
Jazyk: SK
ICS: 71.100.50, 79.020
Triediaci znak: 49 0704
Úroveň zapracovania: idt EN 1014-2:1995
Vestník: 03/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1014-2:2010-11 (49 0704)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy EN 1014 opisuje postup získania vzorky dechtového impregnačného oleja z dreva ním ošetreného na následnú analýzu.