SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO/IEC 7816-5/A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO/IEC 7816-5/A1


Označenie: STN EN ISO/IEC 7816-5/A1 zrušená
Slovenský názov: Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi a s kontaktmi. Časť 5: Systém číslovania a registračný postup identifikátorov aplikácií (ISO/IEC 7816-5:1994)
Anglický názov: Identification cards - Integrated circuit(s)cards with contacts - Part 5: Numbering systems and registration procedures for application identifiers (ISO/IEC 7816-5:1994)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2001
Dátum zrušenia: 1. 5. 2006
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 36 9205
Úroveň zapracovania: idt ISO/IEC 7816-5:1994/Amd1:1996, idt EN ISO/IEC 7816-5:1995/A1:1997
Vestník: 07/01
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť normy ISO/IEC 7816 špecifikuje systém číslovania pre identifikátory aplikácií a postup registrovania identifikátorov prevádzkovateľov aplikácií.