SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13431
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13431


Označenie: STN EN 13431 zrušená
Slovenský názov: Obaly. Požiadavky na energeticky zhodnotiteľné obaly vrátane špecifikácie minimálnej nízkokalorickej výhrevnosti
Anglický názov: Packaging. Requirements for packaging recoverable in the from of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2002
Dátum zrušenia: 1. 1. 2005
Jazyk: SK
ICS: 13.030, 13.030.99, 55.020
Triediaci znak: 77 7008
Úroveň zapracovania: idt EN 13431:2000
Vestník: 03/02
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13431:2005-01 (77 7008)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Predmetom tejto európskej normy je špecifikácia požiadaviek, ktoré musia spĺňať, aby bol energeticky zhodnotiteľný a určenie potrebných postupov, ktoré musí dodávateľ na obal na trh dodržať.