SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 7507
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 7507


Označenie: STN 73 7507 zrušená
Slovenský názov: Projektovanie tunelov na pozemných komunikáciách
Anglický názov: Design of Road/Motorway Tunnels
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2001
Dátum zrušenia: 1. 2. 2008
Jazyk: SK
ICS: 93.060
Triediaci znak: 73 7507
Úroveň zapracovania:
Vestník: 05/01
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 08/03, Zmena *2 V 05/03
Nahradzujúce normy: STN 73 7507:2008-02
Nahradené normy: STN 73 7507:1995-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na projektovanie, priestorové usporiadanie a vybavenie novonavrhovaných tunelov na cestných a miestnych komunikáciách (STN 73 6100). Na projektovanie zmien existujúcich tunelov platia ustanovenia tejto normy vo využiteľnom rozsahu.