SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 8178-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 8178-1


Označenie: STN EN ISO 8178-1 zrušená
Slovenský názov: Piestové spaľovacie motory. Meranie emisií výfukových plynov. Časť 1: Meranie plynných emisií a emisií častíc výfukových plynov na skúšobnom stanovišti (ISO 8178-1:1996)
Anglický názov: Reciprocating internal combustion engines. Exhaust emission measurement. Part 1: Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions (ISO 8178-1:1996)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2001
Dátum zrušenia: 1. 1. 2009
Jazyk: SK
ICS: 13.040, 27.020
Triediaci znak: 09 0868
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 8178-1:1996, idt ISO 8178-1:1996
Vestník: 11/01
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN ISO 8178 špecifikuje metódy merania a vyhodnotenia plynných emisií a častí výfukových plynov piestových spaľovacích motorov.