SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12109
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12109Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12109
Slovenský názov: Podtlakové kanalizačné systémy v budovách
Anglický názov: Vacuum drainage systems inside buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2002
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.80
Triediaci znak: 73 6764
Úroveň zapracovania: idt EN 12109:1999
Vestník: 09/02
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na výkon a základné požiadavky na návrh a vyhotovenie skúšobných postupov pre podtlakové kanalizačné systémy v budovách na odvádzanie odpadovej vody.Obsah normy STN EN 12109
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Odkazy na normy 5
3 Definície 6
4 Opis systému 7
5 Základy návrhu 8
6 Požiadavky na výkon 10
7 Požiadavky na projektovanie 11
8 Požiadavky na inštaláciu 13
9 Preberanie 13
10 Údržba 14
11 Overovanie 14
12 Posudzovanie všeobecného celkového výkonu 15
13 Riadenie kvality 15
Príloha A (normatívna) – Spôsob posúdenia zhody s požiadavkami tejto normy 16
Príloha B (normatívna) – Skúšobné metódy 17
Príloha C (normatívna) – Výpočet pravdepodobného prietoku odpadovej vody 21
Príloha D (informatívna) – Výrobky pre podtlakové kanalizačné systémy. Požiadavky a overenia 23
Príloha E (informatívna) – Použitie podtlakových kanalizačných systémov 27
Príloha F (informatívna) – Literatúra 30