SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1991-2-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1991-2-6


Označenie: STN P ENV 1991-2-6 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 1. Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií. Časť 2-6: Zaťaženia konštrukcií. Zaťaženia počas výstavby
Anglický názov: Eurocode 1: Basis of design and actions on structures. Part 2-6: Actions on structures. Actions during execution
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2003
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt ENV 1991-2-6:1997
Vestník: 06/03
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1991-1-6:2008-03 (73 0035)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: P ENV poskytuje všeobecné zásady a zaťaženia pre navrhovanie konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb.Obsah normy STN P ENV 1991-2-6
Predhovor 6
Ciele Eurokódov 6
Pozadie programu Eurokódov 6
Program Eurokódov 6
Národné aplikačné dokumenty (NAD-y) 7
Špecifické ustanovenia tejto predbežnej normy 7
1 Všeobecne 8
1.1 Predmet 8
1.2 Normatívne odkazy 9
1.3 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 10
1.4 Definície 10
1.5 Značky 10
2 Klasifikácia zaťažení 11
3 Návrhové situácie a medzné stavy 12
3.1 Všeobecne – identifikácia návrhových situácií 12
3.2 Medzné stavy používateľnosti 13
3.3 Medzné stavy únosnosti 13
3.4 Posúdenie údajov pre návrhové situácie 13
4 Reprezentatívne zaťaženia 14
4.1 Vlastná tiaž nosných a nenosných prvkov a stále zaťaženia spôsobené zeminou 14
4.2 Predpätie, zámerne vyvolané pretvorenia a sadania 15
4.3 Zaťaženia od účinkov teploty a zmrašťovania 17
4.4 Zaťaženia vetrom (Qw) 17
4.5 Zaťaženia snehom (QSn) 18
4.6 Zaťaženia vodou (Qwa) 18
4.7 Zaťaženie námrazou 19
4.8 Zaťaženia počas výstavby 19
4.9 Seizmické zaťaženia 20
4.10 Mimoriadne zaťaženia 21
Príloha A (normatívna) – Zásady navrhovania – doplnkové ustanovenia k ENV 1991-1 pre pozemné stavby 22
Príloha B (normatívna) – Zásady navrhovania – doplnkové ustanovenia k ENV 1991-1 pre mosty 24
Príloha C (informatívna) – Konštrukčné zaťaženia pri liatí betónu 27