SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13189
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13189Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13189
Slovenský názov: Kyselina octová potravinárska. Výrobok vyrobený zo surovín iného ako poľnohospodárskeho pôvodu. Definícia, požiadavky, označovanie
Anglický názov: Acetic acid food grade. Product made from materials of non-agricultural origin. Definitions, requirements, marking
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: CS
ICS: 67.220.10, 67.220.20
Triediaci znak: 66 1474
Úroveň zapracovania: idt EN 13189:2000
Vestník: 06/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje definície, požiadavky a značenia na kyselinu octovú potravinársku.